Văn bản Sở GD
Công văn số 78/SGDĐT-VP V/v thực hiện bản đăng ký danh hiệu thi đua năm 2012

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20 /NQ-CBCC ngày 17/01/2012, đã được thông qua tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; căn cứ danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân của các phòng, ban cơ quan Sở đã đăng ký trong năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trưởng phòng, ban cơ quan Sở thực hiện tốt các nội dung sau:


   LIÊN KẾT TRANG WEB


  


   Số lượt truy cập

128823
  Công đoàn cơ sở
Tọa đàm CĐTrường

  Tọa đàm "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"

Chiều 10/12/2016, tại phòng giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ,  Công đoàn trường Nguyễn Huệ đã tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Tháng hành động sẽ bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2016 trên phạm vi toàn quốc.

-  Buổi sinh hoạt diễn ra vui tươi, phấn khởi và có ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống gia đình.

 

- Toàn thể CBGVCNV tham gia nhiệt tình, hợp tác tốt, thảo luận tốt.